دارو(به انگلیسی: Drug)

 

در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان٬ تسکین علائم٬ تشخیص بیماری و یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند٬ گفته می‌شود.

دارو ممکن است منشأ طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا دارو سازان کشف شده و پس از  تحقیقات کافی و تأیید مراجع رسمی در کارخانه‌های داروسازی تولید می‌گردند.

دارو(به انگلیسی: Drug)
در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان٬ تسکین علائم٬ تشخیص بیماری و یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند٬ گفته می‌شود.
دارو ممکن است منشأ طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا دارو سازان کشف شده و پس از  تحقیقات کافی
و تأیید مراجع رسمی در کارخانه‌های داروسازی تولید می‌گردند.
 

آنتی بادی مونوکلونال چیست؟

روش درمانی ایمونوتراپی از روش های مهم درمان سرطان است که به استفاده از فرآوردهایی که با دستگاه ایمنی سرو کار دارند میپردازد

تاریخچه ای از آنتی بادی مونوکلونال

آنتی بادی هایی که توسط بدن انسان ساخته می شود توسط کلون های مختلفی از انفوسیت های B تولید می شود که از نظر specificity با یکدیگر متفاوتند

آیا می دانستید که سرطان ریشه های عاطفی هم دارد؟

بازدید رییس بازرسی سازمان غذا و دارو از غرفه ی بین المللی هامر دارو در نمایشگاه بین المللی صنایع ارویی در مصلی امام خمینی

آیا می دانستید که سرطان ریشه های عاطفی هم دارد؟

بازدید رییس بازرسی سازمان غذا و دارو از غرفه ی بین المللی هامر دارو در نمایشگاه بین المللی صنایع ارویی در مصلی امام خمینی

آنتی بادی مونوکلونال چیست؟

 

روش درمانی ایمونوتراپی از روش های مهم درمان سرطان است که به استفاده از فرآوردهایی که با دستگاه ایمنی سرو کار دارند میپردازد

آنتی بادی مونوکلونال با هدف قرار دادن و نابود کردن تنها سلول های خاصی در بدن علیه سلول های سرطانی می شود.در نتیجه درمان سرطان با افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن در برابر سلول های سرطانی و نیز عوارض کمتر انجام می شود آنتی بادی مونوکلونال با روش های مهندسی و با هدف چسبیدن به برخی نقاط خاص در سلول های سرطانی تولید شدند.

 

دارو(به انگلیسی: Drug)
در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان٬ تسکین علائم٬ تشخیص بیماری و یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند٬ گفته می‌شود.
دارو ممکن است منشأ طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا دارو سازان کشف شده و پس از  تحقیقات کافی
و تأیید مراجع رسمی در کارخانه‌های داروسازی تولید می‌گردند.
 

تاریخچه ای از آنتی بادی مونوکلونال

 

آنتی بادی هایی که توسط بدن انسان ساخته می شود توسط کلون های مختلفی از انفوسیت های B تولید می شود که از نظر specificity با یکدیگر متفاوتند آنتی بادی هایی که از یک کلون خاص تولید شونده مونوکلونال می نامند که در درمان سرطان استفاده می کنند. در سال 1975 دو دانشمند به نام کلهر و سزار میلشتاین توانستند به تکنیک ابداعی تولید مونوکلونال آنتی بادی دست یابند در این تکنیک سلول های تولید کننده آنتی بادی با احاق سلول میلوم با لتوسیتهای B تولید کننده آنتی بادی خاص ساخته می شوند آنتی بادی هایی که توسط سلول حاصل از هیبریدوم تولید می شوند دارای ویژگی های یکسانی هستد که اصطلاحا مونوکلونال نام دارند.

ابداع تکنیک تولید آنتی بادی مونوکلونال تحولی بزرگ در علم پزشکی می باشد. به همین سبب این دو دانشمند برنده جایزه نوبل پزشکی و فیزیولوژی سال 1984 شدند. پیشرفت های اخیر علوم پزشکی مرهون نوآوری و دانشمند برجسته قرن می باشد که میلشاین پدر آنتی بادی مونوکلونال لقب گرفت.

 

دارو(به انگلیسی: Drug)
در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان٬ تسکین علائم٬ تشخیص بیماری و یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند٬ گفته می‌شود.
دارو ممکن است منشأ طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا دارو سازان کشف شده و پس از  تحقیقات کافی
و تأیید مراجع رسمی در کارخانه‌های داروسازی تولید می‌گردند.
 

دارو(به انگلیسی: Drug)

 

در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان٬ تسکین علائم٬ تشخیص بیماری و یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند٬ گفته می‌شود.

دارو ممکن است منشأ طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا دارو سازان کشف شده و پس از  تحقیقات کافی و تأیید مراجع رسمی در کارخانه‌های داروسازی تولید می‌گردند.

 

دارو(به انگلیسی: Drug)
در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان٬ تسکین علائم٬ تشخیص بیماری و یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند٬ گفته می‌شود.
دارو ممکن است منشأ طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا دارو سازان کشف شده و پس از  تحقیقات کافی
و تأیید مراجع رسمی در کارخانه‌های داروسازی تولید می‌گردند.
 

دارو(به انگلیسی: Drug)

 

در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان٬ تسکین علائم٬ تشخیص بیماری و یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند٬ گفته می‌شود.

دارو ممکن است منشأ طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا دارو سازان کشف شده و پس از  تحقیقات کافی و تأیید مراجع رسمی در کارخانه‌های داروسازی تولید می‌گردند.

 

 

دارو(به انگلیسی: Drug)
در دانش پزشکی به هر ماده‌ای که برای درمان٬ تسکین علائم٬ تشخیص بیماری و یا پیشگیری از آن به کار رود و بر ساختار یا کارکرد ارگانیسم زنده اثر گذارد و پس از ورود به بدن عملکرد بدن را تصحیح کند٬ گفته می‌شود.
دارو ممکن است منشأ طبیعی (گیاهی یا حیوانی) داشته باشد و یا اینکه به طور مصنوعی تهیه شود. داروهای شیمیایی معمولاً در آزمایشگاه و به دست پزشکان یا دارو سازان کشف شده و پس از  تحقیقات کافی
و تأیید مراجع رسمی در کارخانه‌های داروسازی تولید می‌گردند.
 
کليه حقوق مادي و معنوي اين وب سايت متعلق به شرکت هامر نوین دارو تولید(سهامی خاص) مي باشد